CROSS, MUZIEK EN SPEKTAKEL
31-1-2 MEI/JUNI 2024:
Nog 0 dagen tot de
Crisiscross

Camping open

Vrijdag 12 mei gaat de camping om 17:00 uur open!

LET OP GEEN GLAS DE CAMPING OP!

Ook moet de auto zo snel mogelijk van de camping af. 


  • Huisregels camping:

We hechten veel waarde aan de sfeer en gezelligheid op- en rondom de camping. Vanuit dat oogpunt is er personeel aanwezig dat waakt over de veiligheid, zowel overdag als tijdens de nachtelijke uren.

Het campingreglement is een aanvulling op onze huisregels, derhalve zijn allebei de reglementen ten alle tijden van kracht.

< >AANSPRAKELIJKHEID, Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel, verlies en/of beschadiging van/aan goederen.AFVAL Houdt de campings schoon en deponeer afval in de containers. Bij de ingang worden vuilnis zakken uitgedeeld.AUTO’S, mogen niet bij de caravan blijven staan.BARBECUES, zijn toegestaan, maar houdt het klein.CONTROLE, Vuurwerk, soft- en harddrugs, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen zoals onze veiligheidsdiensten dit zullen toetsen, worden in beslag genomen en niet geretourneerd, De betreffende eigenaar/bezoeker kan afhankelijk van de kwestie per direct worden overgedragen aan de aanwezige politie.DRANK, je mag een redelijk aantal blikken drank (maximaal 24 stuks) en etenswaren voor eigen gebruik meenemen. Ook op de campings geldt dat de minimumleeftijd voor het kopen of nuttigen van alcohol 18 jaar betreft en alcohol nuttigen, kopen of weder verstrekken van/aan personen beneden de 18 jaar strafbaar is, hierop zal worden gehandhaafd door onze veiligheidsdiensten.GEEN LOSSE GASINSTALLATIES EN GROTE LOSSE GASFLESSEN, enkel kleine gasflessen van 450gram en eenmalige/wegwerp barbecues worden toegelaten op de camping. Indien er toch grote gasflessen aanwezig zijn en/of worden gebruikt, anders dan de 450-gram variant, worden deze in beslag genomen en worden niet geretourneerd, Stichting motorcross Zuidwolde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige geleden schade hierin en kan geen compensatie aanbieden.GETTOBLASTERS, zijn verboden en worden in beslag genomen.HUISDIEREN, worden, mede om hun eigen bestwil niet toegelaten op de campings.HANDEL, het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen op het Crisis Cross festivalterrein, de campings of de parkeerterreinen.LEEFTIJD, personen onder de 16 jaar hebben alleen maar ingang onder begeleiding van een verantwoordelijke meerderjarige. Ouders blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor hun aanwezige kinderen tijdens het festival.POLSBANDJES, Polsbandjes zijn persoonsgebonden en mogen niet worden overgedragen, ons securitypersoneel controleert op het juist dragen van de polsbandjes, bij fraude wordt de persoon of personen overgedragen aan de aanwezige politie.ROKEN, de festival en horeca tenten zijn een werkplek en daarom rookvrij, er zal worden gecontroleerd hierop.STROOM, er zijn geen stroomaansluitingen aanwezig, Aggregaten, losse accu’s en andere vermogensbronnen worden niet toegelaten.INGANGSLEEFTIJD, personen onder de 16 jaar hebben alleen maar toegang onder begeleiding van een verantwoordelijke meerderjarige. Minderjarigen betalen overal de reguliere entreeprijs..OPEN VUUR, is gevaarlijk, helemaal met zoveel tenten bij elkaar. Open vuur is dan ook ten strengste verboden. Hierop wordt zeer streng toegezien door personeel en camera’s.VOERTUIGEN, Enkel voertuigen die door de RDW als campers, caravans en vouwwagens en als zodanig zijn bestempeld, worden toegelaten tot de camping. Alle andere voertuigen worden niet toegelaten tot de camping of parkeerplaats.PARKEERPLAATS, De parkeerplaats geldt enkel als stalling voor auto’s en dermate niet als overnachtingsplaats, er zal hierop worden toegezien en worden gehandhaafd door onze veiligheidsdiensten.NIET NALEVEN VAN HET REGLEMENT, kan verwijdering van het (Camping)terrein tot gevolg hebben.AANWIJZINGEN te allen tijde de aanwijzingen van het veiligheidspersoneel op te volgen.

Bedankt alvast! Op naar een mooi weekend!!! 


like ons op Facebook en blijf altijd op de hoogte!