CROSS, MUZIEK EN SPEKTAKEL
31-1-2 MEI/JUNI 2024:
Nog 0 dagen tot de
Crisiscross

Huisregels camping


AANSPRAKELIJKHEID, Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel, verlies en/of beschadiging van/aan goederen.

AFVAL Houdt de campings schoon en deponeer afval in de containers. Bij de ingang worden vuilnis zakken uitgedeeld.

AUTO’S, mogen niet bij de caravan blijven staan.

BARBECUES, zijn toegestaan, maar houdt het klein.

CONTROLE, Vuurwerk, soft- en harddrugs, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen zoals onze veiligheidsdiensten dit zullen toetsen, worden in beslag genomen en niet geretourneerd, De betreffende eigenaar/bezoeker kan afhankelijk van de kwestie per direct worden overgedragen aan de aanwezige politie.

DRANK, je mag een redelijk aantal blikken drank (maximaal 24 stuks) en etenswaren voor eigen gebruik meenemen. Ook op de campings geldt dat de minimumleeftijd voor het kopen of nuttigen van alcohol 18 jaar betreft en alcohol nuttigen, kopen of weder verstrekken van/aan personen beneden de 18 jaar strafbaar is, hierop zal worden gehandhaafd door onze veiligheidsdiensten.GEEN

LOSSE GASINSTALLATIES EN GROTE LOSSE GASFLESSEN, enkel kleine gasflessen van 450gram en eenmalige/wegwerp barbecues worden toegelaten op de camping. Indien er toch grote gasflessen aanwezig zijn en/of worden gebruikt, anders dan de 450-gram variant, worden deze in beslag genomen en worden niet geretourneerd, Stichting motorcross Zuidwolde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige geleden schade hierin en kan geen compensatie aanbieden.

GETTOBLASTERS, zijn verboden en worden in beslag genomen.

HUISDIEREN, worden, mede om hun eigen bestwil niet toegelaten op de campings.

HANDEL, het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen op het Crisis Cross festivalterrein, de campings of de parkeerterreinen.

LEEFTIJD, personen onder de 16 jaar hebben alleen maar ingang onder begeleiding van een verantwoordelijke meerderjarige. Ouders blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor hun aanwezige kinderen tijdens het festival.

POLSBANDJES, Polsbandjes zijn persoonsgebonden en mogen niet worden overgedragen, ons securitypersoneel controleert op het juist dragen van de polsbandjes, bij fraude wordt de persoon of personen overgedragen aan de aanwezige politie.

ROKEN, de festival en horeca tenten zijn een werkplek en daarom rookvrij, er zal worden gecontroleerd hierop.

STROOM, er zijn geen stroomaansluitingen aanwezig, Aggregaten, losse accu’s en andere vermogensbronnen worden niet toegelaten.

INGANGSLEEFTIJD, personen onder de 16 jaar hebben alleen maar toegang onder begeleiding van een verantwoordelijke meerderjarige. Minderjarigen betalen overal de reguliere entreeprijs..

OPEN VUUR, is gevaarlijk, helemaal met zoveel tenten bij elkaar. Open vuur is dan ook ten strengste verboden. Hierop wordt zeer streng toegezien door personeel en camera’s.

VOERTUIGEN, Enkel voertuigen die door de RDW als campers, caravans en vouwwagens en als zodanig zijn bestempeld, worden toegelaten tot de camping. Alle andere voertuigen worden niet toegelaten tot de camping of parkeerplaats.

PARKEERPLAATS, De parkeerplaats geldt enkel als stalling voor auto’s en dermate niet als overnachtingsplaats, er zal hierop worden toegezien en worden gehandhaafd door onze veiligheidsdiensten.

NIET NALEVEN VAN HET REGLEMENT, kan verwijdering van het (Camping)terrein tot gevolg hebben.

AANWIJZINGEN te allen tijde de aanwijzingen van het veiligheidspersoneel op te volgen.

Huisregels festival terrein.


1 Bij het Crisis Cross festival wordt er geluid geproduceerd van meer dan 85 dB(A), bezoekers worden aangeraden gehoorbescherming te dragen, er zijn mogelijkheden om gehoorbescherming te pakken bij de entree. Of in onze Crisis Cross Shop

2 Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar, bij twijfel wordt om legitimatie gevraagd, wij volgen hierin het NIX18 beleid.

3 Het is verboden om de (festival)tenten, structuren en podia te beklimmen en de ingang/doorgang tot (nood)uitgangen, eet- en dranktenten te blokkeren of belemmeren;

4 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen op- en rond het Crisis Cross festivalterrein;

5 De festival en horecatenten zijn een werkplek en daarom rookvrij, onze veiligheidsdiensten houden hier toezicht op. 

6 Bij overtreding zal worden gevraagd om het roken te staken, indien er geen gehoor wordt gegeven hieraan, zal verwijdering van het terrein het gevolg zijn.

7 Drones en het gebruik/besturen daarvan op/rondom de directe omgeving van het evenemententerrein van het crisis cross festival is niet toegestaan, hierop zal worden gehandhaafd door de verschillende diensten;

8 Lachgas en lachgaspatronen zijn niet toegestaan.


Het niet naleven van bovengenoemde regelement en het niet naleven van de instructies vanuit ons personeel kan verwijdering van het terrein tot gevolg hebben.

U dient te allen tijde de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
In geval van twijfel of discussie heeft de Festivalorganisatie of de verantwoordelijke in kwestie altijd gelijk, het spijt ons. De regels zijn bindend en overtreders lopen het risico hun polsbandje te moeten inleveren en van het terrein verwijderd te worden


Reglementen cross wedstrijden

1. De Crisis Cross is een snelheidswedstrijd maar er mag ook verkleed deelgenomen worden!
2. Deelname aan dit evenement is uitsluitend en alleen op eigen risico. Er is een MON dag licentie nodig.
3. Het is ten strengste verboden om in het rennerskwartier te crossen met quad`s, motoren, brommers, e.d.
4. In geval van pech op de crossbaan, ga dan zoveel mogelijk aan de kant op een veilige plaats staan en wacht op de instructie van een baancommissaris.
5. Deelnemers die tijdens het verloop van de wedstrijd alcohol nuttigen, worden onmiddellijk uitgesloten voor verdere deelname.
6. Bij binnenkomst rennerskwartier wordt ieder voertuig gekeurd op veiligheid.
7. Bij aankomst rennerskwartier moet iedere deelnemer deze reglementen ondertekenen. i.v.m. collectieve verzekering.
8. Bij wangedrag kan de organisatie besluiten tot uitsluiting aan verdere deelname.
9. Zaterdag rond 13:00 uur en zondag Rond 10:00 uur beginnen de trainingen.
10. Bij aankomst bij de start wordt er een nummer getrokken, diegene met nummer 1 mag als eerste een plek kiezen bij de starthekken enzovoort . Bij manche 2 mag die gene die de vorige manche gewonnen heeft als 1e kiezen enzovoort.
11. Alle deelnemers rijden 2 manches van waarschijnlijk 10 minuten en 2 ronden!
12. Door de baancommissarissen worden een 3 tal verschillende vlaggen gehanteerd Groene vlag: startvlag en sein parcours veilig Gele vlag: voorzichtig, uitkijken er is ergens iets aan hand op het parcours Rode vlag: Direct stoppen, gevaar!
13. De jury zou zo goed als mogelijk jureren en de winnaars bekend maken.

 Wij hopen dat iedereen een mooie dag heeft en dat het een groot succes wordt!

 

like ons op Facebook en blijf altijd op de hoogte!